Istorijat
Datum kreiranja: 20 maj 2017

Dana 30.11.2016. godine održana je 8. sednica Skupštine Grada Sombora na kojoj je doneta Odluka o preuzimanju osnivačkih prava nad KP „„Vodovod“ Bezdan ( Sl.list grada Sombora br.27/2016) kao i Odluka o osnivanju javnog komunalnog preduzeća „Vodovod“ Bezdan ( Sl.list grada Sombora br.27/2016) kojom su u cilju regulisanja pravnog statusa postojećeg komunalnog preduzeća KP „Vodovod Bezdan, od strane Grada Sombora preuzeta osnivačka prava i obaveze nad Komunalnim preduzećem Vodovod Bezdan, kao i osnovano novo JKP „Vodovod“ Bezdan.

Javno komunalno preduzeće „Vodovod Bezdan“ je javno preduzeće kome se poveravaju poslovi sakupljanja, prečišćavanja i distribucije vode i odvođenja otpadnih voda na teritoriji naseljenog mesta Bezdan, Bački Breg, Bački Monoštor i Kolut. Pretežna delatnost preduzeća je - Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode. JKP „Vodovod“ Bezdan je nakon donošenja navedenih Odluka i izvršenog usklađivanja sa Zakonom o javnim preduzećima upisano u registar Agencije za privredne registre pod brojem BD 105521/2016 Nekadašnje preduzeće KP Vodovod Bezdan, čiji je pravni naslednik JKP „Vodovod“ Bezdan, osnovano je od strane Mesne zajednice Bezdan na sednici održanoj dana 29. marta 1990. godine kada je doneta Odluka o osnivanju komunalnog preduzeća u oblasti vodosnabdevanja građana. Osnivač ovog preduzeća bila je Mesna zajednica Bezdan a novoformirano preduzeće poslovalo je pod imenom Komunalno preduzeće „Vodovod“ Bezdan, sa potpunom odgovornošću. Sedište preduzeća je bilo u Bezdanu, Somborski put bb. Delatnost KP Vodovod Bezdan bila je: Proizvodnja, prerada i disribucija vode za piće, izgradnja, održavanje i popravka objekata i mreže vodovoda, pružanje vodoinstalaterskih usluga. KP „„Vodovod „ Bezdan upisano je u sudski registar Okružnog suda u Somboru pod brojem Fi 302/90.

Danas, JKP „Vodovod„ Bezdan kao javno preduzeće koje obavlja poslove skupljanja, prečišćavanja i distribucije vode, pruža i niz usluga u sklopu svoje osnovne delatnosti .

Kontakt Info

Adresa: 25270 Bezdan, Somborski put bb

Besplatna info linija: 0800-333-115

Telefon: 025/810-369

E-mail: uprava@vodovodbezdan.rs

O nama

Radno vreme: 07-15 časova

Služba za reklamacije : 025 810-369 u periodu od 07 do 15 časova

Tehnička služba obavlja poslove u kontinuitetu tokom dana - 24 časa, svih 7 dana u nedelji (24/7)